Klimatyzator przemysłowy i handlowy o dużych rozmiarach. Rozwiązanie w zakresie osuszania powietrza przy niskich kosztach eksploatacji.

Seeley International jest wydajnym i ekonomicznym rozwiązaniem dla klimatyzacji ekologicznej o bardzo niskim zużyciu wody i energii elektrycznej.

solutions de climatisation pour:

Klimatyzacja piekarni: rien de plus simple que le refroidissement par évaporation

Korzyści płynące z odszraniania przez odparowanie bezpośrednie w piekarniach polegają na nawilżaniu powietrza do celów spożywczych, bez ryzyka dla higieny. En plus d'être extrêmement efficace pour refroidir les zones de travail, l'air humide retient également la poussière de farine, l'empêchant de flotter librement et de se déposer partout - cela se traduit par de meilleures conditions de travail.

Ze względu na obecność czworonogów w wysokich temperaturach, przepełnienie jest zdecydowanie problemem w każdej piekarni. Odwadnianie przez odparowanie może spowodować odsysanie powietrza z zewnątrz i zapewnić odpowiednią temperaturę i wentylację pracownikom i klientom.

W celu poprawienia warunków panujących wewnątrz piekarni w Belgii, zdecydowano się na instalację bezpośrednich odpylaczy Breezair w celu poprawienia jakości powietrza wewnątrz budynku i warunków pracy. Instalacja Breezair zapewnia komfortową temperaturę przez cały dzień, a zużycie energii elektrycznej jest bardzo niskie. "Confiserie Verquin" i "Sweet Hellas" to dwie inne piekarnie, które potrzebowały dzierżawionego systemu odkażania. W tych dwóch przypadkach, odszranianie przez odparowanie było doskonałym rozwiązaniem dla poprawy jakości powietrza wewnątrz i wentylacji.

Breezair est le parfait Climatiseur-Boulangerie!

 

Climatiseur entrepôts: quel est le meilleur choix?

Wiele przedsiębiorstw odczuwa w sposób ciągły skutki chłodów, w szczególności w strefach, w których konstruowane są antresole, lub w nowych przedsiębiorstwach, które są dobrze izolowane w czasie mroźnych miesięcy.

En raison de la grande surface au sol dans la plupart des entrepôts et des magasins, les économies financières et énergétiques peuvent être stupéfiantes.

Lorsqu'il s'agissait de choisir un moyen de refroidissement rentable et respectueux de l'environnement, FACQ n'a pas cherché plus loin que le système de refroidissement par évaporation Breezair.

FACQ est une entreprise belge qui vend des sanitaires et des sanitaires partout dans le pays, avec 14 salles d'exposition et 37 "Sanicentres", où les marchandises sont stockées.

Nadmiernie wysokie temperatury pomiędzy 34° C a 36° C zostały zredukowane do 10° C dzięki zainstalowaniu systemu oczyszczania przez odparowanie Breezair.

Obecnie, w miejscu, w którym personel zna chaotyczne warunki pracy, a klienci przebywają w czarnej skrzyni, chłodne powietrze i woda z parownika obniżyły temperaturę do komfortowych 25°C.

Breezair Odwadnianie zostało zainstalowane w ponad 25 przedsiębiorstwach i sklepach handlowych w całej Belgii, z 14 urządzeniami do odwadniania w każdym sklepie, w zależności od wielkości strefy do odwadniania.

La Climatisation entrepôts que vous permets d'économiser sur les coûts de fonctionnement c'est bien sur la climatisation adiabatique!

 

Climatisation restaurants : la solution adiabatique.

Franczyzobiorca McDonalds w Pimpama szukał rozwiązania ekoenergetycznego dla swojego sklepu działającego 24h / 24 i 7j / 7. W dokumentacji koncepcyjnej wskazano, że temperatury otoczenia w Pimpamie mogły wynosić 33,5°C dla wody suchej / 26°C dla wody wilgotnej, a temperatury na zewnątrz przekraczały 45°C dla wody suchej, ponieważ klient potrzebował stałego odświeżania w celu zapewnienia odpowiedniego środowiska.

Technologia Climate Wizard zapewnia wyższy współczynnik efektywności energetycznej niż standardowe systemy chłodzenia. Pozwala również na dostarczenie klimatyzowanego powietrza bezpośrednio do miejsc pracy personelu i przestrzeni publicznych.

Zainstalowano dwa klimatyzatory Climate Wizard CW-P15; jeden z nich obsługiwał stanowiska pracy w kuchni, a drugi bar z hamburgerami. Komfortowe temperatury były utrzymywane za pomocą powietrza dostarczanego bezpośrednio do wymaganych stref.

Osuszanie przez odparowanie jest idealne dla restauracji, ponieważ pozwala na uzyskanie oszczędności rzędu 80%, przy wprowadzeniu 100% powietrza z zewnątrz (bez recyrkulacji powietrza wewnątrz). W tym przypadku, Climate Wizard był to najlepszy wybór: klimatyczna restauracja!

Zapoznaj się z gamą produktów do odkażania przez odparowanie Seeley International i wybierz ten, który najbardziej odpowiada Twoim potrzebom!

 

Klimatyzacja pomieszczeń informatycznych i klimatyczna wymiana powietrza

Istnieje inteligentny sposób na zwiększenie efektywności energetycznej (PUE) poprzez zmniejszenie energii zużywanej do chłodzenia centrów obliczeniowych za pomocą technologii IEC de Seeley International. Dzięki zastosowaniu tych wyspecjalizowanych i doskonale przystosowanych produktów zużycie energii może być zmniejszone o 80%, w zależności od warunków. Podstawą tego jest współczynnik wydajności (COP) wynoszący 3 (EER10) dla systemu chłodzonego powietrzem i 9 (EER30) dla Climate Wizard.

Telstra jest głównym dostawcą usług telekomunikacyjnych w Australii i w ramach tej usługi posiada plusieurs milliers de centraux téléphoniques qui nécessitent un refroidissement pendant l'été. Avec l'avènement des communications et des transferes de données rapides pour le commerce et la sécurité nationale, ces systèmes doivent être extrêmement fiables et cela se reflète désormais dans la conception de l'infrastructure de support.

Asystent ds. klimatyzacji przeprowadza pierwszy etap osuszania sali informatycznej, gdy wzrasta temperatura zewnętrzna. Le deuxième étage de refroidissement réfrigéré sera ensuite mis en ligne selon les besoins, tandis que l'assistant de climatisation continue de fournir sa pleine capacité de refroidissement.

 

  • Zapoznaj się z polityką poufności , aby dowiedzieć się więcej.


SEELEY INTERNATIONAL FRANCJA
320 Avenue Berthelot, 69371 Lyon cedex 08
Francja


+33 (0) 472 7847 80

Twoje informacje i dane (dane osobowe) są pobierane przez Seeley International i są wykorzystywane i przechowywane zgodnie z naszą polityką poufności. Dane osobowe będą wykorzystywane przez nas w celu: dostarczenia produktów i usług (w tym strony internetowej Seeley International), udzielenia pomocy w rozwiązywaniu problemów i odpowiedzi na nie, uznania żądań gwarancyjnych dotyczących produktów i związanych z nimi spraw administracyjnych. . Mogą one również zostać ujawnione naszym podmiotom powiązanym, dostawcom surowców i usług (w tym podmiotom mającym siedzibę za granicą) w tym celu. En soumettant ce formulaire, vous acceptez les conditions suivantes :

Nie wykorzystujemy danych osobowych w tym celu, zgodnie z naszą polityką. polityka poufności;

notre utilisation des cookies; et

Otrzymywanie treści marketingowych bezpośrednio od nas i od naszych dostawców na temat naszych produktów i usług za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych lub plików cookie poprzez usunięcie swojej strony lub zaprzestanie korzystania z naszej strony internetowej. Jeśli nie podasz nam swoich danych osobowych lub nie zgodzisz się na używanie przez nas plików cookie, nie będziemy mogli dostarczyć Ci naszych produktów lub usług (w tym korzystania z naszej strony internetowej) ani odpowiedzieć na Twoje pytania. Jeśli nie życzysz sobie otrzymywać treści marketingowych bezpośrednio z naszej strony, zaznacz pole wyboru Chcę otrzymywać promocje i oferty firmy Seeley.
Vous confirmez également que vous avez lu lu et accepté nasze warunki ogólne i że masz co najmniej 16 lat.

Obliczenia Seeley International oparte na przybliżonych kosztach eksploatacji z danych publicznych. Comparaison avec un système de réfrigération canalisé 2 étoiles non zoné dans un bâtiment 2 étoiles avant 2005 sous un climat de Melbourne (Australie) de grande taille (220 m²), refroidissant toute la journée le week, le matin et le soir lorsque les températures internes sont élevées.