Polityka prywatności

Korporacja / Polityka prywatności

Seeley International Pty Ltd (Australia) Pty Ltd zdaje sobie sprawę, że dane osobowe użytkowników są dla nich ważne i że są oni zainteresowani ich gromadzeniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem. Seeley International Pty Ltd, podobnie jak inne spółki działające w Australii, jest związana australijskimi zasadami ochrony prywatności określonymi w ustawie o ochronie prywatności z 1988 r. (Cth), które określają jasne standardy dotyczące tych działań.

Niniejsza polityka prywatności określa, w jaki sposób Seeley International Pty Ltd, jej spółki zależne i powiązane organy korporacyjne ("Seeley"/"my"/"nas"/"nasz") przetwarzają "dane osobowe" lub "dane osobowe", które nam przekazujesz lub które zbieramy, gdy korzystasz z naszych towarów i usług ("Dane osobowe")

Seeley jest największym australijskim producentem klimatyzacji i liderem w opracowywaniu produktów chłodzących i grzewczych oraz zapewnia platformę oprogramowania i platformę internetową ("Platforma") związane z jej towarami i usługami (nasze "towary" i "usługi"). Stworzyliśmy niniejszą politykę prywatności, aby zademonstrować nasze zaangażowanie w przestrzeganie Ustawy o ochronie prywatności z 1988 r. (Cth) ("Ustawa o ochronie prywatności") i Australijskich Zasad Ochrony Prywatności ("APP") (z późniejszymi zmianami), a w zakresie, w jakim Seeley oferuje swoje towary i usługi osobom fizycznym w Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii lub w inny sposób monitoruje zachowanie osób fizycznych w Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii, stworzyliśmy niniejszą politykę prywatności, aby zachować zgodność z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych Unii Europejskiej ("RODO").

Dla celów GDPR Seeley jest zarówno "administratorem danych", jak i "podmiotem przetwarzającym dane" Danych osobowych i ponosi odpowiedzialność prawną za sposób gromadzenia i wykorzystywania Danych osobowych. Niniejsze zasady określają sposób gromadzenia, przechowywania, ochrony, wykorzystywania i ujawniania Danych osobowych oraz sposób, w jaki użytkownik może uzyskać dostęp do swoich Danych osobowych.

Jakie informacje gromadzimy?
Gromadzimy pewne informacje, gdy użytkownik korzysta z naszej strony internetowej lub aplikacji (MagIQtouch) i przechowujemy jego Dane Osobowe, które mogą obejmować imię i nazwisko, adres, numer telefonu, datę urodzin, adres e-mail, powiązaną nazwę firmy (jeśli dotyczy), historię kredytową i informacje referencyjne oraz inne informacje dotyczące użytkownika, jego firmy lub istotne dla dostarczania przez nas towarów i usług.

Możemy również gromadzić nieosobowe informacje o użytkowniku (takie jak anonimowe dane użytkowania, adresy IP i lokalizacja, typ urządzenia, typ przeglądarki lub platformy itp.)

Dalsze przykłady informacji (w tym danych osobowych), które gromadzimy, zostały przedstawione poniżej.

W jaki sposób gromadzimyDane Osobowe?
Gromadzimy Dane Osobowe użytkownika w trakcie dostarczania mu naszych towarów i usług. Obejmuje to między innymi korzystanie z naszej Platformy (w tym wypełnianie formularzy na naszej Platformie) i aplikacji (MagIQtouch), przekazywanie nam informacji za pośrednictwem naszego zespołu wsparcia sprzedaży lub pocztą elektroniczną, wypełnianie formularzy papierowych, rejestrowanie konta lub gwarancji za pośrednictwem naszej Platformy, decydowanie się na otrzymywanie naszych biuletynów, alertów lub innych materiałów marketingowych lub w inny sposób za pośrednictwem zapytań klientów i komunikacji.

Ogólnie rzecz biorąc, zbieramy Państwa Dane Osobowe bezpośrednio od Państwa lub automatycznie poprzez korzystanie przez Państwa z naszej Platformy, ale możemy również zbierać Państwa Dane Osobowe od innych osób lub organizacji, jeśli wyrazili Państwo na to zgodę (w tym od zewnętrznych dostawców historii kredytowej (jeśli dotyczy) oraz dostawców usług płatniczych).

Bardziej szczegółowe przykłady gromadzonych przez nas informacji obejmują:

Dane osobowe, które użytkownik może nam przekazać, kupując nasze towary lub usługi, korzystając z naszej Platformy lub zakładając u nas konto

 • Informacje identyfikujące, takie jak imię i nazwisko, data urodzenia, adresy, numery telefonów lub adresy e-mail podczas rejestracji konta w naszej firmie.
 • Inne treści wprowadzone przez użytkownika lub w inny sposób powiązane z jego kontem.
 • Informacje finansowe (takie jak numery kart kredytowych lub kont bankowych).
 • Użytkownik może również przekazać nam inne informacje za pośrednictwem formularza internetowego, aktualizując lub dodając informacje do swojego konta, poprzez komunikację z naszym działem wsparcia sprzedaży lub działem obsługi klienta, lub gdy w inny sposób komunikuje się z nami w sprawie naszych towarów i usług (w tym za pośrednictwem naszej Platformy).

Dane osobowe, które zbieramy automatycznie podczas korzystania z naszej Platformy lub rejestracji konta w naszej firmie

Zbieramy informacje na temat interakcji użytkownika z naszą Platformą, jego preferencji użytkowania oraz komunikacji z nami. Są to informacje, które otrzymujemy z urządzeń używanych przez użytkownika podczas uzyskiwania dostępu do naszej Platformy. Informacje te mogą obejmować następujące elementy:

 • Informacje o lokalizacji (w tym informacje o lokalizacji z urządzenia mobilnego użytkownika (jeśli dotyczy)).
 • Informacje o komputerze i połączeniu, takie jak statystyki odsłon stron, ruch do i ze stron, URL odsyłający, dane reklam, adres IP, historia przeglądania i informacje z dziennika sieciowego.
 • Używamy plików cookie, sygnałów nawigacyjnych, unikalnych identyfikatorów i podobnych technologii do zbierania informacji o stronach, które przeglądasz, linkach, które klikasz i innych działaniach, które podejmujesz podczas korzystania z naszej Platformy lub w ramach naszych treści marketingowych lub e-mailowych.
 • Używamy Hotjar, aby lepiej zrozumieć potrzeby naszych użytkowników i zoptymalizować tę usługę i doświadczenie. Hotjar to usługa technologiczna, która pomaga nam lepiej zrozumieć doświadczenia naszych użytkowników (np. ile czasu spędzają na poszczególnych stronach, które linki wybierają do kliknięcia, co użytkownicy robią, a czego nie lubią itp. Hotjar wykorzystuje pliki cookie i inne technologie do gromadzenia danych o zachowaniu naszych użytkowników i ich urządzeniach (w szczególności adres IP urządzenia (przechwytywany i przechowywany wyłącznie w formie zanonimizowanej), rozmiar ekranu urządzenia, typ urządzenia (unikalne identyfikatory urządzenia), informacje o przeglądarce, położenie geograficzne (tylko kraj), preferowany język używany do wyświetlania naszej witryny). Hotjar przechowuje te informacje w pseudonimizowanym profilu użytkownika. Ani Hotjar, ani my nigdy nie będziemy wykorzystywać tych informacji do identyfikacji poszczególnych użytkowników ani do dopasowywania ich do dalszych danych dotyczących poszczególnych użytkowników. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z polityką prywatności Hotjar, klikając ten link.

Dane osobowe zebrane z innych źródeł

 • Uzupełniamy dane osobowe, które zbieramy bezpośrednio, informacjami zebranymi od stron trzecich. Na przykład, zbieramy również informacje od zewnętrznych dostawców historii kredytowej i udostępniamy je im.
 • Za Państwa zgodą możemy również udostępniać dane osobowe platformom mediów społecznościowych.
 • Jeśli użytkownik przekazuje nam dane osobowe innej osoby, musi to zrobić wyłącznie za zgodą tej osoby. Należy poinformować ją, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, ujawniamy i zachowujemy jej dane osobowe zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Dlaczego potrzebujemy danych osobowych użytkownika?
Gromadzimy lub przechowujemy dane osobowe użytkownika wyłącznie w uzasadnionych celach, w tym w celu dostarczania użytkownikowi naszych towarów i usług, prawidłowego administrowania naszą Platformą oraz wypełniania naszych zobowiązań prawnych wobec użytkownika, w tym poprzez uznawanie roszczeń gwarancyjnych lub roszczeń o zwrot zgodnie z naszymi warunkami sprzedaży i obowiązującym prawem.

W szczególności potrzebujemy Państwa Danych Osobowych, aby:

 • dostarczanie użytkownikowi oferowanych przez nas towarów i usług, w tym tworzenie kont, rejestracja roszczeń gwarancyjnych, pomoc w zlokalizowaniu dystrybutorów sprzedających nasze produkty, przetwarzanie płatności za nasze towary i usługi oraz dostarczanie lub dostawa naszych towarów lub usług do użytkownika;
 • utrzymywanie naszych relacji biznesowych z użytkownikiem poprzez udzielanie odpowiedzi na wszelkie pytania lub zapytania dotyczące Seeley, naszych towarów i usług (w tym Platformy), komunikowanie się z użytkownikiem na temat naszych towarów i usług, tworzenie i aktualizowanie naszych baz danych i innych rejestrów, świadczenie usług sprzedaży i wsparcia na rzecz użytkownika oraz odpowiadanie na jego zapytania w inny sposób;
 • marketingu i reklamowania użytkownika, w tym poprzez wysyłanie mu biuletynów, ofert specjalnych i promocji lub kontaktowanie się z nim w inny sposób w sprawie towarów i usług lub informacji, które naszym zdaniem mogą go zainteresować. Możemy kontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem telefonu, poczty e-mail lub wiadomości SMS;
 • poprawy jakości i wyglądu naszych towarów i usług poprzez przechowywanie, śledzenie, analizowanie i przetwarzanie preferencji i trendów klientów, a także aktywności użytkowników na naszej Platformie w celu tworzenia nowych funkcji, funkcjonalności i usług związanych z Platformą;
 • pomaganie naszym dealerom, dystrybutorom, agentom serwisowym i innym stronom trzecim, z którymi współpracujemy, w celu poprawy jakości ich usług świadczonych na rzecz użytkownika, na przykład w zakresie sprzedaży, dostarczania, instalowania i serwisowania naszych produktów;
 • przestrzegania przepisów prawa, w tym poprzez honorowanie roszczeń gwarancyjnych i wszelkich zobowiązań umownych, jakie możemy mieć wobec użytkownika; oraz
 • egzekwowania naszych praw, w tym egzekwowania praw, które mogą nam przysługiwać na mocy przepisów prawa lub umowy między nami a użytkownikiem lub między nami a stroną trzecią,

(łącznie nasze "Wymagane cele")

Jeśli użytkownik nie przekaże nam swoich Danych Osobowych, nie będziemy w stanie realizować wszystkich Wymaganych Celów ani wypełniać naszych zobowiązań wynikających z Wymaganych Celów.

Czy można pozostać anonimowym lub używać pseudonimu?
Ogólnie rzecz biorąc, nie zezwalamy na używanie pseudonimu lub pozostawanie anonimowym w inny sposób, ponieważ jest to niepraktyczne dla naszych celów biznesowych.

Zwracamy również uwagę, że jeśli nie przekażą nam Państwo niektórych lub wszystkich wymaganych przez nas Danych Osobowych, możemy nie być w stanie dostarczyć Państwu odpowiednich towarów lub usług. Może to mieć również wpływ na to, czy będziemy mogli rozpocząć lub kontynuować współpracę z Państwem oraz czy będą Państwo mogli korzystać z naszej Platformy lub uzyskiwać do niej dostęp.

Jakich ujawnień dokonujemy?
Ogólnie rzecz biorąc (i jak opisano powyżej pod nagłówkiem "Dlaczego potrzebujemy Twoich Danych Osobowych") będziemy ujawniać Twoje Dane Osobowe dla naszych Wymaganych Celów. Możemy również ujawnić Dane Osobowe użytkownika za jego zgodą, gdy jesteśmy do tego upoważnieni lub zobowiązani przez prawo, lub naszym podmiotom powiązanym, partnerom lub dostawcom usług (w tym dostawcom usług hostingowych, podmiotom przetwarzającym płatności, dostawcom usług bezpieczeństwa i dostawcom usług wsparcia), aby pomóc nam w dostarczaniu użytkownikowi naszych produktów lub usług. Możemy również ujawniać dane użytkownika stronom trzecim, takim jak sprzedawcy detaliczni, dystrybutorzy, agenci serwisowi i wykonawcy, którzy są z nami powiązani; lub firmom marketingowym lub badającym rynek.

Niektóre z naszych podmiotów powiązanych, partnerów i dostawców usług lub świadczonych przez nich usług mogą mieć siedzibę poza Australią (w tym w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Republice Południowej Afryki, Francji, Włoszech i Hiszpanii). Przekazując nam swoje Dane osobowe, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego Dane osobowe mogą być wykorzystywane, przechowywane i ujawniane za granicą, w tym w jurysdykcjach, które mogą nie zapewniać poziomu ochrony danych równoważnego z poziomem ochrony w jurysdykcji rodzimej użytkownika. W celu ochrony Państwa Danych Osobowych staramy się współpracować z podmiotami, partnerami i dostawcami usług, którzy mają siedzibę w krajach zapewniających odpowiedni poziom ochrony danych lub w inny sposób podejmujemy kroki w celu zapewnienia, że Państwa Dane Osobowe otrzymają odpowiedni poziom ochrony danych w jurysdykcjach, w których są przetwarzane zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności (w tym GDPR).

Dane osobowe osób niepełnoletnich
Nie gromadzimy świadomie ani nie pozyskujemy danych osobowych od osób poniżej 16. roku życia ani nie zezwalamy świadomie takim osobom na korzystanie z naszych towarów lub usług (w tym poprzez rejestrację konta na naszej Platformie). Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy dane osobowe od osoby w wieku poniżej 16 lat bez zgody rodziców, podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki w celu usunięcia tych informacji.

Czy używamy plików "cookie"?
Podczas odwiedzania naszej Platformy serwer może dołączyć do pamięci komputera plik "cookie", który jest małym plikiem, który prosi o pozwolenie na umieszczenie na dysku twardym komputera. Pliki "cookie" umożliwiają aplikacjom internetowym reagowanie na użytkownika jako osobę fizyczną. Pliki "cookie" pomagają nam przechowywać informacje o tym, w jaki sposób użytkownik korzysta z naszej Platformy i zakładać, jakie informacje mogą być dla niego najbardziej interesujące, jakie są jego potrzeby, upodobania i preferencje. Informacje te zasadniczo nie są powiązane z tożsamością użytkownika i są wykorzystywane do celów analizy statystycznej. Możemy wykorzystywać wiedzę o doświadczeniach użytkownika, aby lepiej zrozumieć, jakie towary lub usługi mogą być dla niego interesujące, a także w celu gromadzenia informacji statystycznych.

Korzystanie z innych stron
Nasza Platforma może zawierać łącza do innych stron internetowych, platform lub aplikacji. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności stosowane przez właścicieli tych witryn, platform lub aplikacji. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności każdej strony internetowej, platformy lub aplikacji, która prosi o podanie danych osobowych.

Czy Dane Osobowe użytkownika są poufne i bezpieczne?
Podejmujemy wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa Danych Osobowych użytkownika oraz ich ochrony przed niewłaściwym wykorzystaniem, utratą, nieupoważnionym dostępem, modyfikacją lub nieodpowiednim ujawnieniem. Możemy przechowywać dane osobowe zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, ale stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ich ochrony, w tym poprzez przechowywanie ich w bezpiecznych systemach dostępnych tylko dla upoważnionego personelu.

Zachęcamy również do podjęcia kroków w celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa Danych Osobowych, takich jak wybranie silnego hasła i utrzymanie go w tajemnicy, jak również wylogowanie się z konta na naszej Platformie oraz zamknięcie przeglądarki internetowej po zakończeniu korzystania z Platformy na współdzielonym lub niezabezpieczonym urządzeniu.

Wybory i prawaużytkownika
Z zadowoleniem przyjmujemy zapytania i komentarze użytkowników oraz zachęcamy do kontaktu z nami w celu aktualizacji Danych Osobowych, jeśli ulegną one zmianie. Użytkownik może potwierdzić, czy przetwarzamy jego Dane Osobowe i zażądać ich kopii. W celu ochrony użytkownika możemy jednak wymagać potwierdzenia jego tożsamości przed przekazaniem mu kopii jego Danych Osobowych. Użytkownik może również zaktualizować lub poprawić swoje Dane Osobowe, kontaktując się z nami pod adresem
privacy@seeleyinternational.com.

W niektórych przypadkach mogą Państwo poprosić o usunięcie Państwa Danych Osobowych. Zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi prywatności (w tym GDPR) oraz z zastrzeżeniem tych przepisów, użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu niektórych Danych osobowych oraz zażądać ograniczenia przetwarzania Danych osobowych. Mogą Państwo również ograniczyć lub zarządzać naszą komunikacją z Państwem poprzez "wypisanie się" z niektórych wiadomości e-mail, biuletynu i aktualizacji marketingowych oraz poprzez żądanie zamknięcia konta na naszej Platformie.

W aplikacji (MagIQtouch) możesz usunąć swoje konto, wykonując następujące kroki:

 • Otwórz aplikację MagIQtouch i zaloguj się,
 • Przejdź do zakładki "USTAWIENIA" w dolnej części paska nawigacji,
 • Wybierz opcję "Twoje konto",
 • Wybierz "Usuń użytkownika" i "Potwierdź".
 • Wyświetlony zostanie komunikat informujący o usunięciu konta użytkownika.

Jeśli użytkownik zdecyduje się ograniczyć przetwarzane przez nas jego Dane Osobowe, możemy nie być w stanie komunikować się z nim lub realizować naszych Wymaganych Celów opisanych powyżej. Może to obejmować ograniczenie lub zaprzestanie korzystania z naszej Platformy lub w inny sposób zaprzestanie dostarczania użytkownikowi naszych towarów i usług.

Zapytania i skargi
Jeśli użytkownik ma pytanie lub chce złożyć skargę dotyczącą sposobu, w jaki postępujemy z jego Danymi Osobowymi, powinien skontaktować się z nami, korzystając z poniższych danych. Zapoznamy się z każdym pytaniem, skargą lub wątpliwością i odpowiemy na nie po dokładnym rozpatrzeniu. W miarę możliwości podejmiemy kroki w celu zbadania i rozpatrzenia skargi w ciągu 30 dni. W celu rozpatrzenia skargi możemy potrzebować dodatkowych informacji od użytkownika. Jeśli będziemy potrzebować więcej czasu, powiadomimy użytkownika o przyczynach opóźnienia i postaramy się uzgodnić z nim dłuższy okres (jeśli użytkownik nie wyrazi zgody, możemy nie być w stanie rozpatrzyć jego skargi).

Można się z nami skontaktować pod adresem:
Privacy Officer
Seeley International Pty Ltd
PO Box 164
Lonsdale, South Australia 5160
Australia.

Więcej informacji na temat kwestii prywatności w Australii i ochrony prywatności można znaleźć na stronie internetowej OAIC pod adresem www.oaic.gov.au. Aby uzyskać więcej informacji na temat RODO, należy skontaktować się z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych, niezależnym organem ochrony danych w Unii Europejskiej lub odwiedzić jego stronę internetową pod adresem: www.edps.europa.eu.

Zmiany naszejpolityki prywatności
Od czasu do czasu możemy być zmuszeni do zmiany niniejszej polityki prywatności. Gdy ją zmienimy, zmiany wejdą w życie natychmiast po ich opublikowaniu na naszej stronie internetowej. Podejmiemy uzasadnione środki, aby powiadomić użytkownika o wszelkich istotnych zmianach w niniejszej polityce prywatności, ale należy pamiętać, że obowiązkiem użytkownika jest regularne przeglądanie naszej polityki prywatności i upewnianie się, że jest na bieżąco z wszelkimi zmianami.